سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین لطف اللهی یقین – دانشکده مهندسیعمران دانشگاه تبریز
محمدباقر انتظاری ملکی –
محمدعلی لطف اللهی یقین –

چکیده:

مخزن حاوی سیال هنگامی که تحت تحریکی نظیر جابجایی قرارمیگیرد مایع درون آن نوسان نموده و نیرو و تنشی به مخزن اعمال می کند این حرکت نوسانی تلاطم سیال Sloshing نامیده می شود دراین تحقیق به منظور ارزیابی جامع از عملکرد لرزهای یک مخزن استوانه ای به ارتفاع و قطر شش متر به کمک نرم افزار ABAQUS مورد مطالعه قرارگرفته است ازتحلیلهای عددی می توان نتیجه گرفت که اثر تلاطم واندرکنش مخزن و آب در حالتهای نسبتا خالی و نسبتا پرمخزن کمترین تاثیر و در حالت نیمه پرمخزن بیشترین اثر مخرب را دارد.