سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم سروش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – دانشکده مهندسی مکانیک
علی داور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی مکانیک
سیدمحمدرضا خلیلی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق، رفتار صفحه کامپوزیتی در برابر ضربه سرعت پایین ضربه زننده کروی به روش عددی و با استفاده از بسته اجزای محدود ABAQUS شبیه سازی شده است. برای اعتبار سنجی مدل دینامیکی، ابتدا تاریخچه نیروی تماس و تغییر شکل ورق به دست آمده از شبیه سازی اجزای محدود، با جواب های موجود در مراجع معتبر مقایسه شده و تطابق خوبی حاصل شده است. در اکثر این مراجع، ضربه زننده بصورت صلب در نظر گرفته شده است. یعنی اثر تغییر جنس ضربه زننده بر روی پاسخ ضربه بررسی نشده است. در این تحقیق اثر تغییر مدول یانگ ضربه زننده، بر روی پارامترهایی نظیر مقدار انرژی منتقل شده به صفحه، ضریب بازگشت، حداکثر نیروی تماس و مدت زمان ضربه صورت پذیرفته است. همچنین اثر تغییر شعاع و سرعت ضربه زننده بر روی حداکثر نیروی تماس و ضریب بازگشت نیز آورده شده است