سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدابراهیم دهدشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سیدمحمد طاهرزاده موسویان –

چکیده:

در این مقاله یک روش سنتزی ساده جهت ساخت نانوذرات اکسید کبالت با ظرفیت های اتمی II,III با فرمول مولکولی Co3O4 شرح داده می شود. همچنین اثر تغییر نسبت های جرمی نمک کبالت به پایدارساز مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج بدست آمده نشان میدهد که کمترین میانگین اندازه نانوذرات حالتی است که از نسبت ۱:۴ نمک ـ پایدارساز استفاده شود طیفهای XRD تمامی نمونه ها ساختارمکعبی با جهت گیری غالب درراستای صفحه ۲۰۰ را برای نانوذرات اکسید کبالت نشان داد البته درحالتی که از پایدارساز استفاده نشود و یا مقدار پایدارساز نسبت به نمک کبالت کم باشد درنسبت ۶:۱ علاوه برتشکیل ساختار بلوری Co3O4 مقداری هم CaO ایجاد خواهد شد که نشان آن حضور دو پیک درصفحات ۱۱۱و۲۰۰ است که مربوط به اکسید کبالت II است