سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد صحافی ابرقوئی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سیدامیرحسین گلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کدیور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دی آسیل گلیسرول DAG استرالکل گلیسرول با دو اسید چرب است که دارای دو ساختار ایزومری sn-1,2(2,3 و sn-1.3 دی آسیل ۲۶ گلیسرول می باشد روغن دی آسیل گلیسرول به روغن خوراکی گفته می شود که حاوی حداقل ۱۰ درصد Dag حداکثر ۲۰ درصدتری آسیل گلیسرول TAG و ۵ درصد منوآسیل گلیسرول MAG باشد روغن دی آسیل گلیسرول باعث کاهش چربی کاهش غلظت سدیم و کلسترول بد در خون کاهش احساس گرسنگی و درمان بیماری پارکینسون می شود دراین تحقیق دی آسیل گلیسرول از روغن گلرنگ به روش گلیسرولیز تولید شد که آنزیم لیپوزیم TL IM به عنوان کاتالیزور اختصاصی مورد استفاده قرارگرفت از روش سطح پاسخ به منظور بهینه سازی شرایط واکنش تولید و تعیین مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار تولید DAG به مقدار ۴۸/۴۴ درصد در دمای ۴۶/۹ درجه سانتی گراد زمان ۴ ساعت مقدار آنزیم ۰/۷۵ درصد روغن و نسبت مولی گلیسرول به روغن ۲ به ۱ است که پس از انجام خالص سازی مقدار آن به ۵۳/۸۴ افزایش یافت.