سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیل سعادت – پژوهشکده ترومای بیمارستان سینا
محمود سعادت فومنی – استادیار دانشکده ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسین عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در ابتدا به مطالعه ی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه و نحوه ی انجام تست تصادف پرداخته شد. تست های تصادف به دو صورت تست با آدمک کامل ۱ و تست با زیرسیستم ها ۲ تقسیم میشوند. به آدمک های مشهور مورد استفاده در تست با آدمک کامل میتوان بهPolar II و HYBRID III اشاره کرد. در مرحله ی اول به استخراج اطلاعات بدن انسان از جمله جرم، ممان اینرسی، حجم و ابعاد آن پرداخته شد. در مرحلهی بعدی، مدل اجزای بدن در نرم افزارSolid Works ایجاد شده و با وارد کردن آنها به نرم افزارWorking Model بین آنها اتصالات مناسب ایجاد شد. سپس تحلیل های گوناگونی از برخورد آدمک به مدل پیکان صورت گرفت و نیروی مفاصل از این تحلیل ها استخراج شد و قطر مناسب برای مفاصل انتخاب شد. برای طراحی قطعات آدمک، حتی الامکان سعی در رعایت ممان اینرسی ها و جرم های اجزا شد. قطعاتی که در این پروژه طراحی شده اند عبارتند از: سر، گردن، قفسه ی سینه، شکم، لگن، قسمت بالایی بازو، قسمت پایینی بازو، ران، ساق پا و کف پا.