سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله تبرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
سعید ابریشمی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدعلی رهگذر – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

خرابی های گودبرداری ها در سالهای اخیر نشان میدهد که نیاز به مطالعه بیشتر در زمینه طراحی و ساخت سیستمهای نگهدارنده جانبی انعطاف پذیر موقت می باشد از این رو در این مقاله به مطالعه گودبرداری محافظت شده با سیستم دوخت به پشت با استفاده از مدلسازی عددی پرداخته شده است ابتدا مدل عددی ساخته شده و صحت و دقت آن با مقایسه نتایج حاصله با نتایج سایر محققین اثبات گردیده و سپس اثر پارامترهای مقاومتی خاک برروی تغییر شکل جانبی و نشست سطح زمین مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج به دست آمده منجر به معیارهای فنی برای طراحی و ساخت دیوارهای نگهدارنده به روش دوخت به پشت شده است.