سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید رضا آقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رضا قاضی سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مسعود لطیفی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

صنعت پوشاک به دلیل نیاز مصرف کنندگان به محصولات متنوع، باید محصولات با کیفیت بالا و ظاهری زیبا تولید کند . پدیده یکیس خوردگی بدلیل عدم تنظیم مناسب بین پارامترهای دوخت و ویژگی های پارچه موردنظر ایجاد می شود . تحقیقات زیادی جهت رفع و بهبود کیس خوردگی انجام شده است . از جمله مهم ترین پارامترهای تاثیرگذاربرروی کیس خوردگی پارچه های تاری پودی می توان به نوع بخیه ، تراکم پارچه ، نمره سوزن ، نمره نخ و…اشاره نمود. نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهد که بهترین کیفیت پارچه از نظر میزان کیس خوردگی پارچه ای است که تراکم آن ک متر و متناسب تر با دیگر پارامترهای متغیر باشد و استفاده از دوخت زنجیره ای در مقایسه با دوخت ساده پارچه دارای کیس خوردگی کم تر می باشد. با افزایش نمره نخ قطر نخ نیز افزایش یافته درنتیجه باعث جابه جایی بیش تر تار و پود و افزایش کیس خوردگی می گردد. همچنین ایجاد کیس خوردگی بواسطه نمره سوزن، از نمرات سوزن ظریف به سمت نمرات سوزن ضخیم افزایش می یابد.