سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن زیاری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزین ذکایی آشتیانی – مرکز تحقیقات مهندسی فرایندهای صنایع غذایی و فناوری های زیستی، دانشگاه

چکیده:

در این مقاله تأثیر عوامل مختلف بر روی بازده و درجه خلوص مواد پکتینی استخراج شده از سبوس گندم با استفاده از روش هیدرولیز اسیدی، بررسی شده و شرایط بهینه به دست آمد. استخراج پکتین از سبوس گندم معمولی و سبوس گندم اصلاح شده با الکل (مواد غیر قابل حل در الکل ) و تأثیردمای استخراج ( ۹۰ºC و ۸۰ ، ۷۰ )، زمان استخراج ( ۶۰،۳۰ و ۹۰ دقیقه)، pH استخراج ( ۲,۱,۵ و ۲,۵ )، مورد بررسی قرار گفت. ملاحظه گردید عمل پیش اصلاح سازی باعث بهبود کیفیت محصول نهایی می گردد. همچنین اثر دما بر روی مقدار بازده بیشتر از اثر pH و اثر pH بیشتر از اثر زمان بوده است. بهترین نتیجهاز نظر میزان بازده و درجه خلوص (مقدار اسید گالاکتورونیک موجود در پکتین استخراج شده) با استفاده از سبوس گندم اصلاح شده با الکل ( EIM ) و در pH استخراج برابر با ۱,۵ و دمای ۹۰ºC و زمان ۹۰ دقیقه به دست آمد.