سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نبی اله کشوری سارانی – مدرس مرکز جامع علمی کاربردی هلال احمر شیراز
محمد حسین کیانمهر – دانشیاران دانشگاه تهران
اکبر عرب محمد حسینی – دانشیاران دانشگاه تهران
سیدرضا حسن بیگی بید گلی – دانشیاران دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از عوامل محدود کننده ی کاربرد مناسب کمپوست جرم مخصوص پایین این ماده می باشد که حمل و نقل، ذخیره و کاربرد این مواد را مشکل ساخته و افزایش هزینه ها را در پی خواهد داشت. تهیه پلت یکی از راه های موثر جهت رفع این مشکل می باشد. پلت های تولید شده باید قابلیت جابجایی در مسافت طولانی و هم چنین قابلیت انبار داری به مدت قابل قبول را دارا باشند، بنابراین در این تحقیق که در سال ۱۳۸۹ در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد، تاثیر عوامل محیطی مانند رطوبت نسبی و دمای محیط و عوامل ماشینی از مله طول و سرعت مارپیچ اکسترود بر دوام پلت ها به عنوان پارامتر نشان دهنده قابلیت انبار داری پلت ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پارامترهای سرعت و طول مارپیچ اکسترودر، بر میزان دوام پلت ها اثر معنی داری داشتند. هم چنین بالاترین میزان جذب رطوبت پلت ها د رمحیط با دمای ۴۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۸۰ درصد مشاهده گردید.