سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه قشلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه، اروم
عارف مردانی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه
سیدمحمدحسن کماریزاده – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه

چکیده:

یکی از عمده ترین عوامل که بر میزان مصرف انرژی سوخت تاثیرگذار می باشد، تایر یک خودروست. مصرف سوخت خودرو در صنعت تایر با معیاری به نام مقاومت غلتشی سنجیده می شود. بروز این نیروی مقاوم در برابر حرکت موجب اتلاف انرژی در تایرها، افزایش مصرف سوخت و در نهایت کاهش پایداری و طول عمر تایر می گردد. در این تحقیق از میان عوامل موثر بر مقاومت غلتشی تایر به بررسی اثر فشار باد تایر، بار عمودی و سرعت پیشروی روی مقاومت غلتشی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که افزایش فشار باد تایر و کاهش بار عمودی روی آن موجب کاهش مقاومت غلتشی و کاهش مصرف سوخت شده است و تغییرات سرعت پیشروی روی مقاومت غلتشی تایر تاثیر معنی داری نداشته است