سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم مقیسه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه فردوسی مشهد
کاظم اسماعیلی – استاد گروه آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سرریز جانبی یکی از متداولترین سازه های هیدرولیکی است که به عنوان یک سازه انحرافی در رودخانه ها و کانالهای ابیاری و زهکشی و نیز جهت جمع آوری فاضلابهای شهری مورد استفاده قرا رمیگیرند این نوع سرریز در کناره کانال تعبیه شده و هنگامی که ارتفاع آب به تراز تاج سرریز می رسد به طور اتوماتیک مازاد آب از کانال اصلی منحرف می شود در سرریزهای جانبی متداول تاج سرریز بصورت افقی می باشد برای افزایش راندمان سرریز جانبی ضریب دبی سرریز می توان تاج سرریز را بصورت شیبدار ساخت جهت تخمین دبی عبوری از سرریز نیاز به تعیین ضریب دبی سرریز است که این ضرایب بصورت تجربی بدست می آید دراین مقاله رفتار هیدرولیکی سرریز جانبی باتاج شیبدار موردآزمایش قرارگرفت