سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین رضائی مزیک – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه امام حسین
محمدرضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه امام حسین
محمد شرعیان – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن محسنی شکیب – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه امام حسین (

چکیده:

امروزه کامپوزیت ها و ورق پوسته های ساندویچی کاربرد وسیعی در سازه های مهندسی، به خصوص زمانی که نسبت استحکام به وزن بالائی مورد نیاز است، پیدا کرده اند. به کارگیری ورق ها و پوسته های ساندویچی با هسته هایی از مواد ویسکوالاستیک که دارای خاصیتDampingبالائی هستند، با هدف افزایش استحکام خمشی، بهبود پاسخ های دینامیکی، افزایش عمر در برابر بارهای خستگی و همچنین عایق بودن در برابر صوت، مورد استفاده قرار می گیرد. هدف ازاین مقاله بررسی اثرات خاصیت ویسکوالاستیک مواد برروی فرکانس های طبیعی ورقها و پوستههای استوانهای ساندویچی کامپوزیتی است. ابتدا نتایج نرم افزاری با نتایج تئوریهای مختلف ورقها و پوستههای استوانهای ساندویچی کامپوزیتی مقایسه شده و سپس از مواد ویسکوالاستیک در هسته ها استفاده گردیده تا نتایج وتاثیرات مطالعه مشخص گردد. کلیهی مراحل مدلسازی و تحلیل المان محدود درنرم افزارAbaqusبه روش سه بعدی و با استفاده از المانSolid صورت گرفته که برای اولین بار این کار انجام می گیرد. به این طریق خطاهای تئوریهای مختلف و همچنین خطاهای نرم افزار، مشخص می گردد تا درتحلیل ها و نتایج، دقت بیشتری لحاظ گردد. دراین مقاله بررسی اثر خاصیت ویسکوالاستیک مواد بر روی انواع لایه چینی الیاف، زوایای الیاف، تعداد لایهها و شرایط مرزی مختلف، بررسی شده است