سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منا گودرزی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالله افشار – استاد، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم دولتی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اکسیداسیون آندی به منظور بدست آوردن یک ساختار متخلخل در سطح انجام میشود . بدین منظور در این بررسی ابتدا توسط فرآیند الکتروفورتیک، پوششهای نانوذرات هیدروکسی آپاتیت بر روی نانوتیوب-های اکسید تیتانیم در ولتاژهای ۳۰ و ۶۰ و ۹۰V در مدت زمان ۵ دقیقه ایجاد گردیدند . نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد که با افزایش ولتاژ میزان پوشش روی سطح افزایش مییابد به طوری که در ولتاژ ۹۰V دهانه بیشتر نانوتیوبها توسط نانوذرات هیدروکسی آپاتیت پوشیده شده است. همچنین ترکیب پوشش و گروه های بنیادی موجود در پوشش، به ترتیب توسطXRD و FTIR تعیین گردید