سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد احمدی دریاکناری – دانشگاه امیرکبیر
سیدهادی طبائیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین کاظمیان – آزمایشگاه تحقیقاتی جابر بن حیان
مجتبی محمدعلی نژاد – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی،دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

غشاءهای آلومینا آندیک از آلومینیم در محلول اسید اگزالیک بوسیله فرایند آندایزینگ دو مرحله ای ساخته می شود. این غشاءها به خاطر پایداری گرمایی وشیمیای به مقادیر زیادی در صنعت استفاده می شود. در این مقاله مشخصاتی از قبیل قطر حفره و ضخامت لایه آندی که به وسیله ولتاژ اعمالی محلول تغییر می کند،. مور فولوزی این غشاءها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که غشاءها دارای اندازه حفره های ریز و یکنواخت با کانال های موازی هم هستند. اندازه حفره ها در رنج ۵۰ نانومتر تا ۱۰۰ نانو متر با ضخامتی بیش از ۶۰ میکرومتر به دست می آید. با بررسی نتایج معلوم شد که اندازه حفره با ولتاژ رابطه مستقیم دارد. هچنین ضخامت لایه آندی هم با افزایش ولتاز افزایش می یابد