سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا سالم نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی و
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

صفحات مستغرق سازه های هیدرولیکی کوچکی هستند که با ایجاد جریان ثانویه در پایین دست خود باعث تغییر در الگوی جریان و هدایت خط القعر به سمت دهانه آبگیر و در نتیجه کاهش ورود رسوب به آبگیر جانبی می شوند. از جمله پارامترهای موثر در رسوب ورودی به آبگیر، میزان نسبت دبی آبگیری است که تاثیر این پارامتر در کانال های ذوزنقه ای که در اجرا بیشتر استفاده می شوند مورد بررسی قرار نگرفته است.به این منظور آزمایش هایی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز با دو عدد فرود و برای سه نسبت آبگیری و در دو حالت با صفحات مستغرق و بدون صفحات مستغرق صورت گرفت.نتایج نشان می دهد با افزایش نسبت آبگیری از ۷/۵ درصد به ۱۶ درصد، میزان رسوب ورودی به آبگیر در هر دو حالت بدون صفحه و با صفحه بطور متوسط ۲۳ درصد افزایش می یابد..