سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
شورانگیز جوانمردی – محقق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علیرضا افتخاریان جهرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مژگان قنبری – دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو باشگاه پژوهش

چکیده:

مرحله جوانه زنی و استقرار گیاهچه از مراحل عمده در چرخه زندگی گیاهان است که تحت تأثیر عوامل محیطی مختلف قرار میگیرد . این تحقیق به منظور بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ بذر روی برخی از خصوصیات گیاه تربچه در مرحله جوانه زنی انجام شد . تیمارهای آزمایشی شامل هیدروپرایمینگ با چهار سطح (۰ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ ساعت) بود. آزمایش به صورت کاملاً تصادفی با ۳ تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد شیراز انجام شد . هیدروپرایمینگ بذر باعث بهبود سرعت و درصد جوانه زنی تربچه شد . نتایج نشان داد که تأثیر هیدروپرایمینگ بر صفات درصد جوانه زنی، سرعت، شاخص جوانه زنی و شاخص بنیه بذر به مدت ۱۵ ساعت بیشترین تأثیر را داشت.