سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم مزارعی ستوده – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
رهبر رحیمی – دانشیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
علی زارعی – کارشناس ارشد،دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

به دلیل حجم گسترده استفاده از برج های تقطیر در صنایع شیمیایی، این برج ها اهمیت اقتصادی بسیاری دارند. با توجه به این مسئله، بالا بردن بازده آنها بسیار مورد توجه است و همواره اثر هیدرولیک سینی بر انتقال جرم مورد توجه محققین بوده است. در تحقیق حاضر یک مدل سه بعدی دو فازی در دستگاه اولری-اولری برای پیش بینی هیدرودینامیک روی سینی ارائه شده است. این مدل در دو سینی همسان، با قطر سوراخ های متفاوت شبیه سازی شده است. هدف از این کار بررسی اثرات قطر سوراخ ها و در نتیجه قطر حباب ها در هیدرودینامیک سینی غربالی می باشد. نتایج شبیه سازی ها با داده های آزمایشگاهی دریبیکا و بیدالف روی سیتم دو جزئی متانول-نرمال پروپانول مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند که در سینی با قطر سوراخ کوچک تر جریان مایع به حالت قالبی نزدیک تر می باشد. توزیع سرعت مایع در این هندسی یکنواخت تر می باشد. نتایج سینی با سوراخ های ریز تر از جمله ارتفاع سرکف و ارتفاع مایع زلال، سازگاری بهتری با داده های ازمایشگاهی دارند.