سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوبه قاسمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
منوچهر حیدرپور – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن طباطبائی – دانشیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

براساس اندازه گیری های آزمایشگاهی دراین تحقیق اثرهمزمان شکلهای بستر و پوشش گیاهی روی نوسانات سرعت بررسی شده است اندازه گیری ها روی تلماسه پنجم تا ششم دریک سری ده تایی از تلماسه های شنی با دو ارتفاع به ترتیب ۰٫۰۴و۰٫۰۸ متر انجام شده اند این تلماسه ها دارای طول موج یک متر زاویه ایستایی ۲۸درجه و عرضی برابر عرض کانال می باشند ساقه های برنج با قطر۲٫۷ میلیمتر برای پوشش دیواره کانال استفاده شدند. نتایج نشان میدهد که با کاهش ارتفاع تاج تلماسه ماکزیمم مقدار نوسانات سرعت کاهش و محل وقوع آن تغییر یافته است.