سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالعلی حسامی – استادیار
محمدرضا پورقیومی – دانش آموخته گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه
سعادت ساریخانی خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشگاه تربیت مد

چکیده:

انار یکی از محصولات مهم باغبانی بشمار میرود که نقش قابل توجهی در صادرات غیر نفتی کشور ایفا میکند. انار بومی ایران بوده و ایران بزرگترین تولید کننده انار در دنیا محسوب میگردد. با توجه به سطح زیر کشت بالای انار در کشور و نقش آن در اقتصاد کشور،توجه به مدیریت باغات انار امری ضروری تلقی میگردد. لذا پژوهشی به منظور بررسی اثر متقابل هرس باردهی ( ۵ تیمار هرس) و سه سطح مختلف کودNPK 0 250 و ۵۰۰ گرم به ازای هر درخت) بر کیفیت و کمیت انار رقم رباب طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در شهر قائمیه، استان فارس انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که هر چند اثر متقابل هرس و تیمار کودی بر متوسط وزن دانه معنی- هرس دو در میان شاخه بدون سربرداری + سطح کودی ۵۰۰ گرم)، وزن دانه بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشت