سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحسان علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
امین رضا نقره آبادی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

ناپایداری عملگرهای الکتروستاتیکی دو سر گیردار در ابعاد نان و با استفاده از روش تجزیه ادومین اصلاح شده در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است.خیز تیر و ولتاژ الکتریکی در حالت ناپایداری ۱ که از پارامترهای اساسی در طراحی عملگرهای الکتروستاتیکی محسوب میشوند، در این تحقیق استخراج میشوند.در مدل سازی نیروهای الکتروستاتیکی که بر عملگر اعمال می شوند، اثر میدان الکتریکی جانبی نیز لحاظ میشود. در بررسی نانوعملگر در حالتی که ولتاژ الکتریکی اعمال نمیشود،خیز تیر و نیروی کازیمیر در حالتناپایداری که از پارامترهای اساسی در طراحی عملگرهای الکتروستاتیکی در این حالت محسوب می شوند، نیز استخراج میشوند، طول بیشینه تیر و حداقل فاصله اولیه بین تیر و صفحه به عنوان پارامترهای مهم در این حالت نیز تعیین می گردد . در این تحقیق ملاحظه میشود که با افزایش اثر میدان الکتریکی جانبی، ولتاژ الکتریکی در حالت ناپایداری کاهش مییابد اما خیز تیر در حالت ناپایداری افزایش مییابد. همچنین ملاحظه می شود که با افزایش اثر نیروهای درونمولکولی کازیمیر، ولتاژ الکتریکی و خیز تیر در حالت ناپایداری کاهش مییابد.