سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی پاک – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی نبی پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران (گرایش سازه های هیدرولیکی)، دانشگاه صنعتی ش

چکیده:

تراوش آب از سدهای باطله یا رسوبگیرTailings Damsاز جهات مختلفی اهمیت دارد. اولاً چون باطله ها اغلب سمی و آلوده هستند،ملاحظات خاص زیست محیطی در مورد عملکرد این سدها از لحاظ میزان تراوش وجود دارد. ثانیاً تراوش از این جهت که در اشباع شدن شیب پایین دست و پایداری سد باطله نیز تأثیر مستقیم دارد، حائز اهمیت است. بر خلاف سدهای خاکی معمولی، در بدنه سدهای باطله به جای استفاده ازمصالح قرضه با دانه بندی مناسب غالباً از مواد باطله یا مصالح چرخاب شده استفاده می شود. در این مقاله اثر نوع مواد باطله در تحلیل تراوش پایدار از سد باطله همگن با استفاده از روش اجزاء محدود با درنظر گرفتن تراوش از نواحی مویینه و غیراشباع بررسی شده است. در این تحقیق اثر حضور باطله ها در مخزن، ارتفاع ناحیه مویینه در محور مرکزی سد، نوع مصالح بدنه سد باطله و ناهمسانی نفوذپذیری بررسی شده است. نتایج این مقاله از اهمیت تحلیل تراوش در ناحیه نیمه اشباع در سدهای باطله حکایت دارد.