سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حکیمه دژکام – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
محمداحسان مصلی نژاد – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی باغبانی
عبدالکریم اجرایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم

چکیده:

با توجه به افزایش همهروزه نیازهای بشر در تامین غذا و با توجه به سطح زیرکشت بسیار وسیع در اراضی زراعی و مزارع و همچنین مشکلاتی که علفهای هرز به عنوان میهمانان ناخوانده برمیزان عملکرد محصولات دارند از آنجا که انواع روشهای خاکورزی نیز بهعنوان یکی از روشهای مبارزه با علفهای هرز معرفی می گردد لزوم استفاده بهینه از خاک برای حفظ مطلوب آن به عنوان یکی از ارکان مهم کشاورزی بویژه در زراعت مطالعه زیرجهت مقایسه و بررسی روشهای مرسوم خاکورزی در امر کنترل علفهای هرز با رویکرد حفظ کیفیت خاکها انجام پذیرفت مقایسه پژوهشهای انجام شد در مناطق مختلف نشان داد عملیات خاکورزی با توجه به هدف خاکورزی نوع خاکهای مناطق مختلف و میزان مواد آلی موجود در خاکها می تواند انتخاب گردد تا موجب بیشترین بهره وری گردد.