سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید علیرضا سقائیان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علیرضا نصر اصفهانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
سعیدرضا بخشی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

آبکاری الکتریکی از جمله فرایندهایی است که به طور گسترده برای کاربردهای صنعتی بهبود مقاومت خوردگی و خواص مکانیکی فلزات و آلیاژها مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق پوشش کرم از حمام آبکاری استاندارد کرم توسط جریان مستقیم و منقطع ایجاد شد. از پارامترهای جریان منقطع، سیکل کاری مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی مورفولوژی و اندازه گیری ضخامت پوشش از میکروسکوپ های نوری و الکترونی و جهت بررسی خواص سایشی پوشش از آزمون سایش پین روی صفحه استفاده شد. نتایج نشان داد که ضخامت پوشش و دانه بندی آن وابستگی زیادی به سیکل کاری و نسبت زمان روشن و خاموش دارد، بطوریکه کاهش سیکل کاری، موجب کاهش ضخامت پوشش و ریز شدن دانه بندی و تغییر ساختار از حالت هرمی مثلثی شکل به حالت مکعبی و کاهش مقاومت به سایش خواهد شد.