سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سودابه شامحمدی – کارشناس ارشد باغبانی و عضو باشگاه پزوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
جعفر محمدی – استادیار علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سیدنجم الدین مرتضوی – استادیار علوم باغبانی و عظو هیئت علمی دانشگاه زنجان
سهراب شامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه ساوه

چکیده:

برای بررسی اثر غلظت های مختلفNAA (نفتالین استیک اسید) در ریشه زایی قلمه های لاکی بامبو (Dracaena sanderiana) آزمایشی با دو تیمار تزریقی و پالسینگ در سال ۱۳۸۷در دانشگاه آزاد واحد ابهر ، در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد.این مطالعه شامل فاکتورA تیمار تزریقی در ۵ سطح نفتالین استیک اسید ( ۴۰۰،۳۰۰،۲۰۰،۱۰۰،۰ پی پی ام )بود که به میزان ۵/۱ میلی لیتر به هر قلمه در هر تیمار که شامل ۳ تکرار بود تزریق گردید و فاکتور B تیمار پالسینگ در ۵ سطح نفتالین استیک اسید ( ۴۰۰،۳۰۰،۲۰۰،۱۰۰،۰ پی پی ام ) بود که قلمه ها به مدت ۴۸ ساعت در محلول قرار گرفتند. بعد از تیمار قلمه ها به صورت انفرادی در بطری هایی محتوی۴سانتی متر آب مقطر قرار داده شدند. پس از حدود ۴ ماه صفات تعداد ریشه ها، طول متوسطریشه ها،طول ریشه های بلندتر از ۵ سانتی متر، قطر ریشه ها و طول شاخساره ثانویه بررسی شد و داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز و مقایسه میانگین تیمارها توسط آزمون دانکن انجام گرفت. نتایج نشان دادکه تیمار تزریقی بهترین تیمار جهت افزایش تعداد ریشه، متوسط طول ریشه و قطر ریشه بود،و بیشترین طول ریشه های بلندتر از ۵ سانتی متر در تیمار پالسینگ تولید شد،و بیشترین تعداد ریشه در تیمار تزریقی ×۲۰۰ و۳۰۰ پی پی ام NAAتشکیل شد. بنابراین تیمار تزریقی روشی سودمند و مفید در ریشه زایی قلمه های لاکی بامبو می باشد.