سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین افراسیابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
عبدالرضا صمیمی – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
داود محبی کلهری – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
جعفر عبدی الیمستانی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مطالعه اثر پارامترهای نوع الکترود و غلظت نمک طعام بر روی عملکرد پیل سوختی میکروبی دو محفظه ای هوا- کاتد بررسی شده است. خوراک ورودی پیل که حاوی باکتری های وحشی هوازی و بی هوازی بوده به صورت پیوسته از تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه سیستان و بلوچستان تامین گردید. الکترود های گرافیت میله ای و پارچه کربنی در محفظه های آند و کاتد پیل استفاده گردید و اثر آن بر عملکرد پیل سوختی میکروبی مورد بررسی قرار گرفت. غلظت نمک طعام نیز در سه سطح ۰/۱و۰/۳و۱مولار به محفظه کاتد تزریق شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از گرافیتمیله ای منجر به افزایش توان تولیدی و کاهش شیب منحنی پلاریزاسیون گردید که این امر موجب کاهش مقاومت درونی پیل سوختی میکروبی شد. افزایش غلظت نمک طعام تا ۰/۳مولار باعث افزایش توان تولیدی شده اما افزایش بیشتر منجر به کاهش توان تولیدی و افزایش مقاومت درونی پیل گردیده که افزایش شیب منحنی پلاریزاسیون را به دنبال داشت. با توجه به نتایج این تحقیق استفاده از گرافیت میله ای در محفظه های آند و کاتد و افزایش غلظت نمک طعام در کاتد می تواند در توان تولیدی پیل سوختی میکروبی موثر باشد