سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا انصاریپور – دانشجو کارشناسی ارشد بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شیراز
محمدرضا طلاقت – استادیار بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – دانشیار بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در این مقاله اثر نسبت فوق اشباع در پیش بینی زمان اولیه تشکیل هیدرات متان بررسی می شود . در سال ۱۹۹۴ ناتار اجان و همکارانش یک رابطه تجربی برای پیش بینی زمان اولیه تشکیل هیدرات متان ارائه نمودند و نشان دادند که زمان اولیه تشکیل هیدرات متانبه نسبت فوق اشباع وابسته است . ناتاراجان و همکارانش نسبت فوق اشباع را به صورت نسبت فوگاسیته گاز در شرایط آزمایش به فوگاسیته گاز در شرایط تعادلی بیان کردند . دراین مقاله نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد چنانچه در مدل ناتار اجان از فوق اشباع ارائه شده توسط کاشیف و فیروز آبادی ( ۲۰۰۲ ) استفاده گردد زمان اولیه تشکیل هیدرات پیشبینی شده توسط این مدل با داده های آزمایشگاهی همخوانی بیشتری دارد و خطای آن نسبت به داده های تجربی بدست آمده از آزمایش به مراتب کمتر می گردد.