سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید ماجد نوربخش – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود قدسیان – استاد هیدرولیک، پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس
محمد واقفی – استادیار سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

استفاده از آبشکن یکی از متداول ترین راههای کاهش سرعت در نزدیکی ساحل رودخانه است که باعث افزایش رسوب گذاری در پایین دست و حفاظت ساحل میشود. همین عامل استفاده از انواع آبشکن را به یکی از پر اهمیت ترین مسائل در مهندسی رودخانه و حفاظت زیست محیطی تبدیل کرده است. در این مقاله به بررسی اثر نسبت طول بال به جان آبشکن مستغرق سرسپری واقع در مسیر مستقیم بر توپوگرافی پرداخته می شود. نتایج آزمایشها برای آبشکنهایی با نسبت طول بال به جان به ترتیب ۱ ، ۷۵ و ۰٫۵ در استغراق ۵ درصد ارائه شده است.