سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل وحدتی خاکی – استاد، گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد
سید مجتبی زبرجد – دانشیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سنتز احتراقی در محلول روشی نوین به منظور تولید نانو مواد و نانو کامپوزیتها است . در این روش از نیترات فلزات و یک، یا چندین سوخت به عنوان مواد اولیه استفاده میشود. نیترات فلزات به عنوان اکسید کننده و سوخت(اوره، گلایسین، اسید سیتریک و …) به عنوان عامل احیا استفاده میشود . یک ی از عوامل مهم در تعیین نوع محصول تولیدی نسبت سوخت به اکسید کننده میباشد. در تحقیق انجام شده از نیترات مس، نیترات آلومینیوم به عنوان اکسید کننده و از اوره به عنوان سوخت استفاده شده است. در این تحقیق نسبتهای سوخت به اکسیدکننده از ۰/۹ الی ۱/۷۵ مورد بررسی قرار گرفته است و محصولات آن ها با آزمایشات XRD مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نمودارهای دما- زمان فرآیند ترسیم شده اند . نتایج نشان میدهد با افزایش نسبت سوخت به اکسید کننده حداکثر دمایی که در حین فرآیند قابل دسترسی است، کاهش یافته است و همچنین نوع محصولات تولیدی ازاکسیدمس به سمت مس فلزی تغییر کرده است.