سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر مصطفی پوراصل – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک،گروه ساخت و تولید (استاد
سیدتوحید خندانی – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک،گروه ساخت و تولید (دانشج

چکیده:

در این مقاله نانوکامپوزیت هیبریدی سطحیAl5083/Graphitep/Al2O3p با استفاده از روش فرآوری اصطکاکی اغتشاشی بر روی آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ تولید شد. خواص میکروساختاری کامپوزیت یاد شده با استفاده از میکروسکوپ الکترون روبشیبررسی شد. میکروساختار نمونه ها نشان دهنده ی جمع شدن ذرات آلومینا در کنار یکدیگر و تشکیل خوشه های ذرات نانو آلومینا در نمونه ی با نسبت ترکیبی ۱۰۰ % آلومینا می باشد. با کاهش نسبت ترکیبی آلومینا ذرات جمع شده ی آلومینا از هم جدا شده و سبب کاهش فاصله ی متوسط بین ذرات می شود. سختی نانوکامپوزیت ها با استفاده از سختی سنج ویکرز اندازه گیری شد. نت ایجنشان دهنده افزایش سختی با افزایش نسبت ترکیبی گرافیت تا نسبت ترکیبی ۵۰ % گرافیت و کاهش آن برای نسبت های بالاتر بود. مقاومت به سایش نمونه ها با استفاده از تست سایش لغزشی خشک پین بر روی دیسک بررسی شد. کمترین نرخ سایش برای نمونه با نسبت ترکیبی ۷۵ % گرافیت مشاهده شد. آنالیز سطوح سایشی با استفاده از میکروسکوپ الکترون روبشی نشان دهنده ی مکانیزم سایش خراشان ملایم برای نمونه با نسبت ترکیبی ۷۵ % گرافیت بود