سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمداحسان صلواتی – کارشناس ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گرو
محمدحسین میران بیگی – دانشیار و عضو هیت علمی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپ

چکیده:

گرما درمانی بینابینی القا شده توسط لیزر Laser Interstitial Thermo Therapy-LITT) یک روش گرما درمانی به صورت حداقل تهاجمی (minimally invasive) برای درمان تومو رهای سرطانی در کبد است. استفاده از لیزر مزایای زیادی بر رو شهای جراحی دارد که از آن جمله می توان به افزایش دقت، خونریزی و تداخل کمتردر بافت اشاره کردLITT. یک روش درمانی موثر است ولی محدودیت هایی دارد که یکی از آنها نبود مقادیردقیق انداز هگیری شده برای پارامتر های تاثیر گذار درLITT است. از جمله مواردی که در افزایش دما و میزان آسیب ایجاد شده در بافت تاثیر گذار می باشد پرفیوژن خون است. در مقالات منتشر شده از مقادیر مختلفی برای این پارامتر در شبیه سازی ها استفاده شده است که با هم تفاوت های زیادی دارند و می تواند تاثیرات زیادی در نتایج بدست آمده داشته باشد. هدف از این مقاله بررسی اثر نرخ پرفیوژن خون و تغییرات آن در شبیه سازیLITT در بافت کبد به صورت سه بعدی می باشد. برای این کار یک مدل سه بعدی مکعبی سه لایه طراحی شده است به طوری که لایه وسط خصوصیات تومور را داراست و دو لایه بالا و پایین آن خصوصیات بافت سالم را دارند. انتشار نور در بافت با روش مونت کارلو بدست آمده است. معادله پنسPennes) برای افزایش دما در بافت به کار گرفته شده است و میزان آسیب به بافت توسط معادله آرنیوسArrhenius) به صورت عددی و با روش المان محدود محاسبه گردیده است. نتایج: نرخ پرفیوژن خون اثر ب هسزایی در افزایش دما و میزان آسیب به بافت دارد به طوری که با تغییرات جزئی این مقدار چه در بافت و چه در تومور، دما ومیزان آسیب به طور محسوسی تغییر می کنند. همچنین نرخ پرفیوژن صفر ( به طور مثال انسداد رگی) باعث افزایش شدید دما و آسیب در بافت می شود.