سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا سرو قد مقدم –
فاطمه امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران_ سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
علی سید کاظمی اردبیلی – مربی گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا….آملی،آمل،ایر

چکیده:

یکی از پارامترهای تاثیر گذار برعملکرد سازه ها در مقابل بارهای لرزه ای شکل پلان معماری می باشد پلان معماری معمولا با توجه به محدودیتهای ابعادی زمین نوع طرح معماری بنا و مسائل اقتصادی ممکن است بصورت منظم یا نامنظم طراحی گردد. لذا گریز از مقوله اثرات نوع شکل پلان سازه و نامنظمی در پلان ممکن نیست با توجه به اهمیت این موضوع درتمامی ایین نامه های ساختمانی موجود در دنیا توصیه هایی در رابطه با چگونگی تحلیل و طراحی س ازه های نامنظم وجود دارد براین اساس درمقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل استاتیکی خطی و غیرخطی اثر نامنظمی در شکل پلان سازه های یک پنج هشت طبقه با نسبت تغییرات ۲۰ و ۲۵ و ۳۹ درصد در ابعاد آن بررسی شده است در این بررسی به تاثیر نامنظمی پلان سازه بر میزان تغییرات پریود انتقالی پرداخته شده است طبق نتایج بدست امده در حالت کلی با افزایش تعداد طبقات اهنگ افزایش پرید انتقالی تقریبا ثابت می شود با این وجود تاثیر شکل و درصد پیش امدگی در پلان برپرید انتقالی سازه در تمامی ساختمان ها مشهود می باشد.