سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا قناتی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
نصرالدین عباسی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

سونداژ زنی الکتریکی به منظور اهداف مختلفی از قبیل اکتشافات آبهای زیر زمینی، تعیین سطح تماس آب شورو شیرین، مطالعات مهندسی و محیط زیستی، به کمک آرایه های شلومبرژه و ونر انجام می گیرد. بزرگترین محدودیت روش سونداژ زنی آن است که تغییرات جانبی مقاومت ویژه را در نظر نمی گیرد. بنابراین وجود ناهمگنی جانبی باعث انحراف الگوی شارش جریان در اطراف ناهمگنی شده و این انحراف به وجود آمده در منحنی سونداژ زنی منجر به ایجاد خطا در محاسبه پارامترهای ژئوالکتریکی لایه ها (مقاومت ویژه و ضخامت) می شود. در این مقاله روش های مختلفی که به منظور شناسایی ناهمگنب های جانبی وجود دارد، مورد برسی قرار می گیرد. روش بهینه ای برای شناسایی ناهمگنی های جانبی به کمک ترکیبی از دو آرایه شلومبرژه و نیم شلومبرژه معرفی می گردد و با بررسی موردی سونداژ های دو منطقه قدرت آشکار سازی ناهمگنی جانبی توسط این آرایه ترکیبی مشخص می شود.