سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شایان منتظری – دانش آموخته کارشناسی ارشد کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهزاد کاویانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
شهرام صداقت حور –

چکیده:

بنفشه آفریقایی Saint paulia ionatha گیاهی است گلددار از خدانواده Gesneriaceae مدی باشدهمانطور که از نام آن مشخص است بومی مناطق حاره آفریقاسته به دلیل عدن حساسیت به طول مدت روشنایی در تمان سدال تواندایی گلددهی را دارااست و از محبوب ترین گیاها آپارتمانی به شمار میآیده این آزمایش به منظور ارزیابی اثر نانو کودهای آهن و روی بر روی برخی صفات بارز گیاه بنفشه آفریقایی انجان شدهآزمایش انجان شده تحت دو فاکتور نانوکلات روی و آهن در سطوح صفر ، ۱ و۲ گرم در هزار انجام شدصفات رویشی شامل تعداد برگ، گستردگی تاج، قور دمبرگ، ارتفاع گیاه، طول دمبرگ، اندازهگیری شده۵/ تیمار ۲ با ۱ گرن در هزار بر روی بیشتر صفات مورد اندازهگیری تاثیر بهتری نسبت به سایر تیمارها داشته و در سطح ۰/۰۵ درصد معنیدار شده بودند