سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
سهراب سنجابی – گروه نانو مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایر
مهدی محمدنژاد – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده:

رفتار خوردگی پوشش نانو کامپوزیت شده نیکل تنگستن بوسیله نانو ذرات تیتانیوم کاربید با کمک طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیاییE.I.S) پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک را مورد مطالعه قرار دادیم . پوشش نیکل تنگستن را به کمک روش رسوب دهی الکتروشیمیایی و با استفاده از یک حمام سیتراتی اعمال نمودیم. سپس با استفاده از نانو ذرات تیتانیوم کاربید در حمام آبکاری پوشش نانو کامپوزیتی نیکل تنگستن – تیتانیوم کاربید را ایجاد نمودیم. با بکارگیری نانو ذرات تیتانوم کاربید پتانسیل خوردگی به سمت مقادیر مثبت تر و دانسیته جریان خوردگی به سمت مقادیر کمتر میل نمود، همچنین براساس نتایج امپدانس مقاومت لایه تشکیل شده با حضور نانو ذرات تیتانیوم کاربید افزایش چشمگیری را بهمراه داشت