سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موناالسادات میرسعیدقاضی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
روح اله نادری – استاددانشگاه تهران
سپیده کلاته جاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

امروزه آلسترومریا یکی از ده گل برتر دنیاست که به دلیل تنوع رنگ و شکل مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. زرد شدن برگ و ریزش گلبرگ ها در بیشتر ارقام مهمترین عامل محدود کننده در طول عمر این گل می باشند. در این پژوهش تاثیر مواد ضد قارچی و ضد باکتریایی نانو ذرات نقره و نانو ذرات تیتانیوم در غلظت های (۰،۱،۳،۵و۱۰ ppm ) وساکارز۱% به صورت محلول نگهدارنده مورد مقایسه قرار گرفت. صفات طول عمر گلجایی، وزن تر نسبی، کلروفیل کل ،آنتوسیانین گلبرگ و کیفیت ظاهری ارزیابی شد و نتایج نشان داد کیفیت ظاهری، وزن تر نسب ی و طول عمر در همه غلظت های نانو نقره به ویژه غلظت های ۳ و ۵ppm بهترین ماده و غلظت ها بودند به طوری که طول عمر در غلظت های ۳و۵PPM به ترتیب برابر با ۱۸٫۸۳ و ۱۸٫۳۳ روز بالاترین میزان طول عمر گل و شاهد کمترین میزان طول عمر برابر با ۱۱٫۵روز را دارا بود.