سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

یگانه بصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
حسین زارعی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این مطالعه هدف، بررسی غلظت های مختلف نانوسیلور در افزایش عمر و ماندگاری گل های شاخه بریده میخک رقم Yellow liberity بود. در این پژوهش از محلول های نگهدارنده نانوسیلور شامل غلظت های ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ و ۸۰ppm که همه آن ها در ترکیب با ساکارز ۶% همراه بودند استفاده شد. مشاهدات ما نشان داد تمامی محلول های نگهدارنده حاوی تیمار نانوسیلور در ترکیب با ساکارز عمر انباری گل شاخه بریده میخک را در مقایسه با شاهد افزایش دادند.