سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد برسلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

درطراحی سازه ها زمان تناوب اصلی سازه درمحاسبه برش پایه اهمیت زیادی دارد با این حال درتمامی آیین نامه ها از جمله آیین نامه لرزه ای ایران ۲۸۰۰ برای بدست آوردن زمان تناوب فرمولهایی به صورت تجربی ارایه گردیده است دراین روابط نامنظمی سازه درنظر گرفته نشده است دراین مقاله به روش آنالیز مودال زمان تناوب اصلی سازه های دارای نامنظمی درپلان با سیستم قاب خمشی فلزی بصورت دقیق محاسبه و با نتایج حاصل ازروابط تجربی آیین نامه مقایسه گردیده ست.