سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی نیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه بوعلی سینا
محمود نیلی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا
محسن تدین – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

گیرش بتن به عنوان مرز شناسایی بتن تازه و سخت شده قلمداد می گردد دانستن زمان های گیرش بتن در برنامه ریزی عملیات اجرایی آن بسیار مهم است درواقع این خصوصیت بتن در تعیین زمان مجاز حمل درقالب ریختن متراکم کردن و پرداخت سطحی بتن موثر است زمان گیرش اولیه تعیین کننده محدوده زمانی جابجا کردن بتن و زمان گیرش نهایی تعیین کننده شروعه توسعه مقاومت مکانیکی می باشد با پیشرفت صنعت تکنولوژی بتن و لزوم بکارگیری انواع پوزولان ها در بتن تشخیص زمان گیرش بتن از اولویت خاصی برخوردار است زیرا تغییرات زمان گیرش بتن به دلیل استفاده ازپوزولان ها می تواند در ارزیابی اثر پوزولان ها نقش مهمی داشته باشد. دراین مقاله با استفاده از روش مقاومت در برابر نفوذ ASTM C403) برای تعیین زمانهای گیرش بتن سعی شده است مقایسه ای برروی زمانهای گیرش و روند کسب مقاومت بتن با سه نسبت آب به سیمان که حاوی انواع پوزولان ها میباشند صورت پذیرد.