سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی علیشاهی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز ،شیراز، ایران
منصور حاج حسینی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز ،شیراز، ایران
عطااله ربیعی – پژوهشکده علوم وفنون هوا-دریا، دانشگاه شیراز ،شیراز، ایران

چکیده:

در برخی از کاربردهای معین برای شناورها و پرتابههای زیر آبی سرعت بالاترمطلوب می باشد. مشخص است که سرعتهای خیلی زیاد نمی تواند فقط بوسیله خط جریانی کردن بدنه و یا بهبود سیستم پیشران حاصل شود. یکی از راههای افزایش سرعت این اجسام استفاده از پدیده سوپر کاویتاسیون است. یکی از راههای ایجاد سوپر کاویتاسیون، تزریق یک گاز غیر قابل میعان در لایه مرزی بدنه و دنباله هیدرودینامیکی اجسام است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از مدل سازی توسط نرم افزارfluent میزان گاز تزریقی لازم را با توجه به شرایط دلخواه بدست آورد. نتایج نشان م یدهد که با افزایش گاز تزریقی علاوه بر ایجاد موج در حباب کاویتاسیون ،حباب ناپایدار شده و بصورت قسمتهای جدا ،مرتباً از حباب کاویتاسیون جدا میگردند. این رفتار نامناسب در نرخ گاز تزریقی بالا دیده میشود و حباب رفتار ناپایداری را نشان میدهد.