سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن دهقان نیری – دانشجوی سابق دانشکده کشاورزی دانشگاه یزد
حسین بری ابرقویی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد مید
مهدی صفری زارچی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزادمیبد

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت کره زمین ومسئله کمیت وکیفیت غذا به یکی از دغدغه های مهم محققین بخش صنایع غذایی و کشاورزی هر کشوری تبدیل شده است در افزایش کمیت و کیفیت غذا عوامل مختلفی نقش دارند که بخشی از آنها طبیعی هستند و بخشی از آنها توسط انسان برروی گیاهان برای رسیدن به دو هدف فوق اعمال می شوند در این تحقیق اثر چهارولتاژ ۱/۵ ، ۳ و ۴/۵ و ۶ ولت در دو سطح زمانی ۳ و ۷ ساعته برروی خیار سبز گلخانه ای رقم نگین در سه تکرار مورد ازمایش قرارگرفت. دراین مطالعه از ۹ تیماردر قالب طرح کرتهای یک بارخرد شده و طرح پایه بلوک کاملا تصادفی استفاده شد بررسی نتایج نشان داد که اثر تیمارها برروی جوانه زنی خیار سبز معمولی و گلخانه ای در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد بطور کلی اثرتیمارها برروی دو برگی شدن ارتفاع گیاه یک هفته و یک ماه پس از کشت سطح برگ و طول میوه در سطح احتمال یک درصد و برروی تغییرات تعداد برگ در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شد