سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
علی بحری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در این پژوهش به بررسی اثر وجود میانقاب های بنایی بر روی رفتار سازه ها پرداخته شده است. از بین روشهای مدلسازی میانقاب ها با استفاده ازروش دستور العمل بهسازی لرزه ای ، میانقابها در سه ضخامت مختلف ۰٫۱۵,۰٫۳,۰٫۴۵ متر و سازه در ارتفاع های ۷ طبقه ۵ و ۳ طبقه توسطنرم افزار ۹٫۷٫ETABS Ver مدلسازی و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان دهنده کاهش تغییر مکان سازه ها با در نظر گرفتن اثر میانقاب می باشد