سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی برقی – استادیار دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
روزبه فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

آیین نامه های طراحی ساختمان ها روابط تجربی ساده ای را جهت محاسبه زمان تناوب طبیعی برحسب نوع سازه(فولادی یا بتن مسلح)، نوع سیستم سازه ای (قاب خمشی، قاب مهاربندی و غیره) و ارتفاع سازه ارائه کرده اند. در این تحقیق با مدل سازی سه بعدی اجزاء محدود چندین قابمهاربندی فولادی، زمان تناوب اصلی سازه با در نظر گرفتن تاثیر میانقاب ها محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج به دست آمده ازبه کار بردن روابط آئین نامه ۲۸۰۰ مقایسه شده است. پس از بررسی نتایج، یک رابطه پیشنهادی جهت محاسبه زمان تناوب طبیعی ساختمانهای با سیستم قاب مهاربندی فولادی با مهاربند واگرا، دارای میانقاب ارائه شده است