سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
ابراهیم پورمیدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
عباس سیوندی پور – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اثرات مولفه قائم زلزله برنیروی محوری ستونها نیروی برشی تیرها و تغییر مکان سازه های بتنی با سیستم MRF پرداخته شده است مدلهای مورد مطالعه شامل ساختمان های ۳و۱۰و۲۰ طبقه ساختمان های کوتاه مرتبه میان مرتبه و بلندمرتبه با دهانه های ۶و۱۶ متر دهانه کوتاه ودهانه بلند می باشد و از شتابنگاشت های زلزله های بم طبس کوبه و السنترو استفاده شده است نتایج نشان میدهد که بیشترین تاثیر مولفه قائم نیروی زلزله برروی نیروی محوری ستونها می باشد که این تاثیر درساختمان های کوتاه مرتبه از ساختمانهای بلندمرتبه بیشتر است برای تیرها نیز نتایج مشابهی بدست آمد اثرمولفه قائم برروی تغییر مکان ساختمان ها قابل اغماض می باشد برای تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی مدلها از نظر م افزار Perform3D استفاده شدهاست.