سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه مهندسی عمران
پدرام روان شناس – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سینا محمودپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه م

چکیده:

بحث اثر مولفه قائم زلزله بر سازه های ژئوتکنیکی در یک مدت طولانی مورد بحث محققین و مهندسان طراح قرار داشته است، ولی تا این زمان هنوز بطور کامل ملاحظات ناشی از آن در طراحی انواع سازه ها حل نشده است. در این مقاله، اثر مولفه قائم زلزله و شتاب ناشی از آن بر روی انواعسازه های ژئوتکنیکی، نظیر: شمع ها ، دیوار های حائل، ژئوسنتتیک ها و دیوارهای ساحلی و همچنین، تاثیر پدیده روانگرایی بر روی افزایش میزاناثرگذاری مولفه قائم زلزله، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی ها بر روی شمع، نشان دادند که به واسطه روانگرایی در هنگام اعمالمولفه قائم زلزله، جابجایی ها شدیدا افزایش می یابند که این افزایش در شمع های با قطر کم نسبت به شمع های با قطر بزرگتر بسیار ملاحظه تر بودهواین در حالیست که اثر روانگرایی بر اثر فرکانس چیره شده است. در دیوارهای ساحلی جریان روانگرایی در خاک پشت دیوار باعث اعمال فشاربر آن به سمت دریا شده، که منجر به جابجایی زیادی در این دیوارها می شود. در ژئوسنتتیک ها برای مقابله با شتاب های قائم رو به بالا، نیاز بهافزایش طول و مقاومت در برابر لغزش مستقیم وجود خواهد داشت تا امکان وقوع گسیختگی های ترکیبی و برون محور در آن ها به حداقل برسد؛ اگر چه شتاب های قائم رو به پایین منجر به افزایش مقاومت کششی ژئوسنتتیک ها، شده است