سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان پارسی – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه پیام نور اهواز
مهدی بهداروندی عسکر – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شرایط هیدرولیکی حوضچه آرامش نقش بسزایی بر روی نوسانات سرعت جریان و فشار هیدرواستانیک کف حوضچه آرامش دارد. با توجه به اهمیت این مطلب در طراحی و ساخت حوضچه آرامش ، تاًثیر جا به جایی محل تشکیل پرش هیدرولیکی بر نوسانات سرعت و فشار هیدرواستانیک کف حوضچه آرامش سد گلابر با استفاده از مدل فیزیکی با مقیاس ۱:۳۰ در چهار دبی ۲۲/۱۷ و ۳۵۵/۸ ، ۴۵۰ ، ۵۹۲/۹ متر مکعب بر ثانیه که شامل دبی ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ساله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان میدهد که نوسانات سرعت جریان و فشار هیدرواستانیک در کف حوضچه آرامش بشدت تحت تاثیر محل تشکیل پرش هیدرولیکی می باشد.