سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی زندرحیمی – استادیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
مینا افضلی – کارشناس

چکیده:

در این پژوهش اثرات مورفولوژی مارتنزیتی و توزیع آن در یک زمینه فریتی بر روی خواص مکانیکی فولاد کم آلیاژ مورد بررسی قرار گرفته است. دو نوع متفاوت ساختار میکروسکوپی توسط عملیات حرارتی توسعه یافته است. ابتدا فولاد در درجه حرارت ۱۲۰۰ سانتیگراد بمدت یکساعت تحت عملیات همگن سازی قرار گرفت و سپس ۲ سیکل عملیات حرارتی بر روی نمو نه ها انجام شد. بعد از عملیات حرارتی نمو نه ها تحت آزمایش متالوگرافی، کشش، ضربه و سختی سنجی قرار گرفتند و سطح شکست آنها مورد بررسی قرار گرفت.نتایج متالوگرافی نشان می دهند با افزایش درجه حرارت بین بحرانی کسر حجمی مارتنزیت افزایش پیدا می کند.ونتایج آزمایش کشش نشان می دهندکه خواص استحکامی فولاد افزایش یافته است. چنین بهبودی را هم می توان با نورد گرم فولاد در محدوده دو فازی بدست آ ورد. شبکه پیوسته مارتنزیتی ایجاد شده در اثر عملیات بین بحرانی باعث بهبود سطح تماس بین مارتنزیت و فریت شده و در نتیجه باعث افزایش خواص استحکامی فولاد شده است. سطوح شکست شامل سطح شکست ترد و کلیواژ می باشد