سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

موسی صادقی کیاخانی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کمال الدین قرنجیگ – گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ تهران
مختار آرامی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا تهرانی بقا – پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

چکیده:

دراین مقاله ویژگیهای رنگرزی و ثباتی کالای پلی استر رنگرزی شده با یک ماده رنگزای مونوآزو و دیسپرس برپایه نفتالیمید حاوی گروه آلکیل درحضور موادفعال سطحی مرسوم DTAB و دو قلوی کاتیونیک ۱۲-۴-۱۲ و ۱۴-۴-۱۴ بررسی شد نتایج بدست آمده از رنگرزی الیاف پلی استر با ماده رنگزای بکاربرده درحضور مواد فعال سطحی نشان داد که میزان جذب ماده رنگزا برروی پارچه پلی استر به شرح زیر است : ۱۴-۴-۱۴>12-4-12>DTAB اندازه گیری خواص ثباتی کالاهای رنگرزی شده نشان داد که ماده رنگزا از ثبات شستشویی ۴ ، سایشی ۳-۴ و حرارتی ۳-۴ خوب و ثبات نوری متوسط ۳ برخوردار میب اشد.