سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریسا نائیجی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گا
فرشاد ورامینیان –

چکیده:

در این تحقیق، بررسی آزمایشگاهی اثر ماده فعال سطحی SDS (سدیم دودسیل سولفات) بر سینتیک تشکیل هیدرات گازی مخلوط های متان و اتان انجام شده است. مخلوط های گازی با نسبت های مولی متفاوتی از متان و اتان، ۰/۱، ۰/۲، ۰/۳، ۰/۵، ۰/۷، ۰/۸ مولی متان مورد بررسی قرار گرفته شده اند. آزمایشات در دمای ثابت ۲۷۷/۱۵ کلوین و دور همزمان یکسان (۸۰۰ دور در دقیقه) و همچنین یک بار با آب خالص و بار دیگر با محلول آبی SDS با غلظت ۵۰۰ppm انجام شده است. نتایج نشان می دهد که SDS، به عنوان یک ماده فعال سطحی، با کم کردن کشش سطحی بین دو فاز مایع و گاز، سرعت تشکیل هیدرات مخلوط متان و اتان را افزایش داده و زمان رسیدن به تعادل فرآیند را کوتاه تر می نماید. همچنین فرآیند دو مرحله ای تشکیل هیدرات مخلوط هایی با نسبت کم متان را به یک مرحله تقلیل می دهد.