سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان مقصودی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد
امین رضا مقصودی – دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی
محمدجعفر هادیان فرد – عضو هیئت علمی بخش مهندسی مواددانشگاه شیراز
خلیل اله قیصری – دانشجوی دکتری بخش مهندسی مواد

چکیده:

فریت نیکل آلومینیوم جزء فریت های مایکروویو دسته بندی می شود و فرمول مولکولی این فریت NiAlxFe2-xO4 می باشد دراین تحقیق پس از ساخت نیکل آلومینیوم به روش متالورژی پودر در ترکیبات مختلفی از NiAlxFe2-xO4 که در آن ۰/۵، ۰/۴، ۰/۳، ۰/۲ و ۰/۱، ۰=x است و اضافه نمودن مواد افزودنی CaOSiO2 به نسبت های ۰/۸، و ۰/۴ درصد وزنی به نمونه های حاوی این مواد علاوه بر کاهش دمای تفجوشی که تاثیر بسیاری برکاهش هزینه های تولید دارد تاثیر مواد افزودنی فوق برچگالی و پارامترهای مهم الکترومغناطیسی فریت نیکل آلومینیوم مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که اضافه نمودن مواد افزودنی CaOSiO2 باعث افزایش چگالی اندانه دانه و نفوذپذیری مغناطیسی موثر و کاهش مقاومت سری هسته و تلفات ناشی از جریان های گردابی می گردد نتایج این تحقیق با استفاده ازSEMXRD دستگاه LCR متر و بررسی چگالی نمونه ها به دست آمده اند.