سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آناهیتا شکوهی – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
علی اکبر قره آقاجی – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در اثر حرکت جسم در سیال نیروی مقاومی شکل میگیرد که نیروی درگ ۱ یا مقاومت سیال گویند. این نیرو، روی سرعت،شتاب و انرژی مصرفی تأثیر منفی میگذارد. از این رو توجه به طراحی آیرودینامیک پوشاک ورزشی بر افزایش سرعتورزشکاران تأثیرگذار است. به این منظور، جنس و بافت پارچه، خصوصیات فیریکی آن، اتصال ها، قابلیت نفوذپذیری هوا، طرح و میزان چسبندگی لباس به بدن (سایز لباس) مواردی میباشند که میبایست به منظور بهبود خصوصیات آیرودینامیکی موردتوجه قرار گیرند [ ۱]. در این پژوهش، تأثیر مقاومت هوا بر پارچه های ورزشی در تونل باد مورد بررسی قرار گرفته است.خصوصیات فیزیکی پارچه ها نظیر وزن، ضخامت، سختی خمشی و نفوذپذیری هوا اندازه گیری شده و تأثیر آن ها بر میزان درگ بررسی شده است. همچنین اثر سرعت و زاویه وزش باد و میزان کشیدگی پارچه (سایز) بر میزان درگ، مورد آزمایشقرار گرفته است. با توجه به نتایج این تحقیق، با افزایش وزن و ضخامت پارچه ها، روند مشخصی در عملکرد آیرودینامیکی مشاهده نشد، کاهش سختی خمشی، موجب بهبود عملکرد آیرودینامیکی شد، افزایش میزان کشیدگی موجب بهبود عملکرد آیرودینامیکی در زاویه وزش ۱۰ درجه شد و با افزایش سرعت، اثر تغییرات خصوصیات فیزیکی بر تغییراتدرگ کاهش یافت